Basispakket administratieve dienstverlening
Het basispakket administratieve dienstverlening omvat de volgende te verrichten werkzaamheden:

  1. Adviseren inzake de inrichting van de administratie.

  2. Het per maand/kwartaal/jaar inboeken van de administratie en het daarbij behorende “normale” overleg.

  3. Het verzorgen en elektronisch versturen van de aangiften omzetbelasting.

  4. Het verzorgen van de loonadministratie, inclusief het elektronisch versturen van de aangiften loonbelasting en het jaarwerk.

  5. Het jaarlijks samenstellen van de jaarrekening, welke voldoet aan wettelijke eisen.

  6. Het bespreken van de jaarrapportage, waarbij hoort het geven van basis adviezen inzake de rechtsvorm, risico’s, continuďteit, belastingtips etc.

  7. Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting van de ondernemer.

  8. Het verzorgen van publicatiestukken en bijbehorende notulen bij B.V.’s.

  9. Het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Een offerte is gebaseerd op het uitgangspunt dat u de voorbereidende werkzaamheden inzake uw administratie verzorgd conform de te ontvangen instructies.

Adviezen/besprekingen
Ik wil voor u een klankbord zijn en u op de hoogte houden van voor u belangrijke zaken op financieel, fiscaal en juridisch gebied. Het is daarbij niet de bedoeling dat u wordt overladen met een “lawine” van goede adviezen.

Omdat het vooraf moeilijk is in te schatten hoeveel tijd dit gaat kosten, zijn de hiermee samenhangende kosten niet begrepen in het basispakket.

Het normale overleg en het bespreken van vragen inzake de administratie, alsook de bespreking van de jaarrekening met de daarbij behorende advisering zijn wel in het basispakket begrepen.